top of page

Hoe?

MEET DE TEVREDENHEID VAN UW BEDRIJF

Maar hoe tevreden is uw personeel eigenlijk? 

Wel, dat kunt u te weten komen met ons uniek personeelstevredenheidsonderzoek.

Hiermee krijgt u een beter beeld van wat er leeft in uw bedrijf. Bovendien garanderen wij u concrete resultaten die u toelaten om:

- beter te begrijpen waarover uw personeel tevreden en eventueel ook minder tevreden is;

- een actieplan op te stellen indien er bepaalde pijnpunten zouden naar boven komen uit het onderzoek;

- de beste mensen aan te werven en ervoor te zorgen dat sollicitanten een goed beeld krijgen van de sterke punten van uw bedrijf;

- indien gewenst de evolutie van de tevredenheid van uw personeel te meten doorheen de tijd;

- de juiste mensen de juiste opleiding geven.

EEN TOTAALPAKKET...

U kunt rekenen op:

- een gestandardiseerde vragenlijst die ons toelaat de resultaten van uw bedrijf te vergelijken met die van onze benchmark;

- een online programmering van de vragenlijst zodat u alleen maar een link dient uit te sturen naar uw personeel;

- een rapport met de resultaten en concrete aanbevelingen.

"People rarely succeed unless they are having fun in what they are doing"

Thomas Peters

bottom of page